Survival Adventure Squad zajmuje się szeroko pojętą animacją czasu wolnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć survivalowych, integracyjnych (team building), alpinistycznych, wodnych, ratowniczych i łuczniczych. Posiadamy pole painballowe na pomorzu. Naszym głównym terenem działań są lasy i jeziora w Sercu Kaszub.
Jesteśmy mobilni i możemy zorganizować zajecia wszędzie o ile teren, na którym będą się one odbywać spełni odpowiednie wymagania.